Nyinkommet - reserverat för stamkunder i EN vecka

Alla nyinkomna plagg läggs här och stannar reserverade för våra stamkunder i en vecka.
Stamkund blir man efter tre köp, läs mer under; Hur handlar jag?